Политика на Апартхотела | Апартхотел Garden Palace

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ

I. Общи правила

1.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „АГРО-РЕЗЕРВ ООД със седалище на управление гр. Варна, ул. Никола Вапцаров 3, ет. 6, офис 16, ЕИК: BG102674109 и мол: Велимир Иванов Магурев в качеството й на лице, извършващо дейност по предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги, предоставяне на допълнителни туристически услуги и/или туроператорска и туристическа агентска дейност  по смисъла на приложимите законови разпоредби, от една страна и лицата, ползващи съответната услуга, предоставена от търговеца от друга страна.

1.2 Със заявката за резервация, потребителят на настоящия уеб сайт декларира, че е лице, навършило 18 години, заявява че е запознат с Общите условия, предоставени от търговеца, изразява изрично съгласие с тях и потвърждава тяхното безусловно приемане.

1.3 Ако при заявка за резервация за предоставяне на хотелиерска услуга и/или по време на изпълнение на заявената хотелиерска услуга, се окаже, че потребителят няма навършени 18 години, търговецът запазва правото да откаже предоставяне на услуга по резервацията и настаняването.

II. Он-лайн резервации

2.1 Резервации за предоставяне на хотелиерски услуги могат да бъдат осъществявани през настоящия уеб сайт на търговеца чрез плащане, извършено с дебитна или кредитна карта. Приемат се плащания със следните дебитни/кредитни карти:

Visa, Visa Electron, MasterCard…..

III. Настаняване в хотела

3.1 Настаняването на гости в хотела се осъществява от 14:00 часа на първия ден от извършената и потвърдена резервация.

3.2 Освобождаване на апартаментите се осъществява до 12:00 часа на последния ден от извършената и потвърдена резервация или деня, в който потребителя е решил да напусне, независимо от оставащата непотребена част от резервацията.

3.3 При освобождаване, осъществено след гореуказания час, потребителят заплаща допълнителна сума, в размер на цената на една нощувка, определена за съответния апартамент, в който се е осъществявало настаняването.

3.4 В хотела се допускат домашни любимци, след предварителна заявка и съгласие от страна на търговеца.

IV. Цени

4.1 Всички цени, посочени в настоящия уеб сайт са в лева (BGN), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Всички плащания по заявени резервации през настоящия уеб сайт се извършват в български лева (BGN).

V. Анулиране на резервация

5.1 При анулиране на потвърдена резервация 72 часа или повече преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

5.2 При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 72 часа преди датата на настаняване или в случай на неявяване, се дължи неустойка в размер на стойността на една нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като депозит.

5.3 В условията на по-ранно напускане сумата на непотребената част от резервацията не се възстановява.

5.4 При отмяна и промени на резервации по оферти за ранни записвания с намаления, промоционални пакети, специални оферти и празнични предложения, платените суми не се възстановяват, като търговецът задържа цялата сума като неустойка.

5.5 Възстановяването от страна на търговеца на заплатени суми по анулирани резервации /в случаите, в които тава е предвидено/, съгласно чл. 5.1 и чл. 5.2 от раздел 5 от настоящите Общи условия,  се извършва в разумен срок по начина, по който е осъществено плащането от страна на потребителя, а именно единствено и само по картата, с която е извършено плащането.

VI. Политика за личните данни

6.1 Търговецът събира, обработва и използва предоставените му лични данни в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, с цел обработка на запитвания,  приемане на заявки за резервации и тяхното реализиране, като изразява готовност за предоставяне на информация при поискване за това какви данни се съхраняват, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието за тяхното обработване и съхранение за бъдещ период.

VII. Допълнителни условия

7.1 Търговецът не отговаря в случай на кражба, загуба или повреда на имуществото на потребителите на хотелиерската услуга по време на престоя.

7.2 Потребителите на хотелиерската услуга отговарят за повреди и унищожаване на части или на цялото движимо и недвижимо имущество, собственост на търговеца, които са нанесени умишлено или в резултат на проявена небрежност.

7.3 Търговецът запазва правото си да променя цените на предоставяните услуги, пакетните услуги и специалните оферти, обявени в настоящия уеб сайт, си по всяко време, вземайки предвид включително, но не само, туристическия сезон, натовареността, търсенето и свободните места.

7.4 Споровете, възникнали между потребителите и търговеца по повод осъществяваната от последния на дейността по предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги, предоставяне на допълнителни туристически услуги и/или туроператорска и туристическа агентска дейност, както и спорове възникнали по повод действието, изпълнението, неизпълнението и тълкуването на настоящите общи условия, ще бъдат разрешавани между страните, съгласно законодателството на Република България.

  • bg
  • en
  • ro